Chirurgi ogólnej

lek. med. ANDRZEJ FREJNAGEL

lek. med. MACIEJ LIPIŃSKI

lek. med. TOMASZ WESOŁOWSKI

lek. med. BŁAŻEJ JASIUK

W PORADNI UDZIELANE SĄ ŚWIADCZENIA W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ORAZ PRYWATNE

PORADNIA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ. W GABINECIE WYKONUJEMY ZABIEGI AMBULATORYJNE: USUWANIE TŁUSZCZAKÓW, KASZAKÓW, ZNAMIAON I INNYCH ZMIAN SKÓRNYCH I TKANKI PODSKÓRNEJ, LECZENIE OPARZEŃ, NACIĘCIA ROPNI, WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI, ZMIANY OPATRUNKÓW ORAZ KONTROLA GOJENIA RAN.

PORADNIA CZYNNA CODZIENNIE. ZAPISY W REJESTRACJI PRZYCHODNI LUB TELEFONICZNIE

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.