Chirurgii urazowo-ortopedycznej

lek. med. KRZYSZTOF KOROLCZUK

lek. med. JAN JAZIENICKI

lek. med. MICHAŁ KNIAŹ

lek. med. PAWEŁ MICHALEC

lek. med. ANDRZEJ SINICIN

lek. med. ŁUKASZ NYKIEL

PORADNIA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE LECZENIA

  • Urazów kości i stawów
  • Choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa
  • Wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu
  • Chirurgii ręki
  • Kwalifikacji do zabiegów operacyjnych

W RAMACH WIZYTY WYKONUJEMY USG ORTOPEDYCZNE WYMAGANE DOKUMENTY PRZY REJESTRACJI

  • Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
  • Dokument ubezpieczenia
  • PESEL

USŁUGI REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ DLA POSIADACZY KART UBEZPIECZENIOWYCH.

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.