Diabetologiczna

lek. med. ROMAN NOWAK

lek. med. JOANNA BEDNARSKA

SPECJALISTA DIABETOLOG

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

PRZYJMUJE CODZIENNIE W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

PORADNIA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

  • Specjalistycznej opieki diabetologicznej
  • Prowadzenia leczenia wszystkich typów cukrzycy
  • Leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej
  • Edukacji diabetologicznej pacjenta i jego rodziny
  • Możliwości oznaczenia stężenia HbA1C
  • Oznaczenia glukozy we krwi i innych badań laboratoryjnych niezbędnych do pełnej diagnostyki

ZAPISY W REJESTRACJI PRZYCHODNI

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.