Fizjoterapia

PERSONEL:
mgr. BOROWIEC MARIUSZ
mgr. BOKSZCZANIN MICHAŁ
mgr. LIPIŃSKA RENATA
mgr. GARYCKA KATARZYNA

NASZ ZESPÓŁ ZOSTAŁ STWORZONY Z MYŚLĄ O ŚWIADCZENIU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH. NASZYM CELEM JEST KOMPLEKSOWE LECZENIE ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY ZDROWOTNE PACJENTÓW.

METODY:

 1. ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA KALTENBORNA I EVJENTHA:

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu ruchu:

 • problemy bólowe;
 • zmiany zakresu ruchomości (zwiększenie lub zmniejszenie);
 • zmiany tkankowe.
 1. KINESIOLOGY TAPING:

W terapii wykorzystujemy plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. Bólu).

 1. PNF – PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION (torowanie nerwowo-mięśniowe):

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania.Proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

 1. METODA ACKERMANNA:

Jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjna technika leczenia manualnego. Stosowana jest w dolegliwościach, wobec których leczenie farmakologiczne nie przynosi skutku. Terapeutę tej metody cechuje perfekcyjna znajomość anatomii, fizjologii, diagnostyki obrazowej i diagnostyki palpacyjno-porównawczej oraz technik trakcji, mobilizacji, oscylacji i manipulacji wg. Ackermanna.

 1. TERAPIA TKANEK MIĘKKICH:

Techniki tej metody są bardzo skutecznym sposobem walki z przykurczami mięśni i bólem. Podczas terapii tkanek miękkich wykorzystuje się PIR (Poizometryczna relaksacjia mięśni), MET (Muscle Energy Technique-Techniki energizacji mięśniowej), Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release), Terapia punktów spustowych (Trigger PointsTherapy) oraz Techniki Aktywnego Rozluźniania (Aktiv Tissue Release).

 1. FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA CHORYCH PO OGNISKOWYM USZKODZENIU MÓZGU:

 Terapia skierowana jest do pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udary niedokrwienne lub urazy czaszkowo – mózgowe). Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (takich jak: chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego).

 1. TERAPIA KOLAN PO URAZACH I ZABIEGACH.
 2. MASAŻ LECZNICZY.
 3. MASAŻ  SPORTOWY.
 4. MASAŻ  BAŃKĄ CHIŃSKĄ.
 5. MASAŻ  RELAKSACYJNY.

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.