Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej "BHMed" Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt: „Bliżej pacjenta - inwestycja na rzecz opieki koordynowanej w PrzedsiębiorstwieLeczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "BHMed" Sp. z o.o. wŚwidnicy”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu świdnickiego
Projekt obejmuje zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego:
- aparatu USG,
- aparatu biochemicznego,
- aparatu do morfologii
- tonometru okulistycznego
- lampy szczelinowej
- autoklawu.
oraz
- endoskopu laryngologicznego.
W/w sprzęt umożliwi  szybszą diagnostykę i skuteczne leczenie pacjentów Przedsiębiorstwa Leczniczego NZOZ „BHMed”.
Projekt obejmuje także zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, który usprawni obsługę administracyjną w Placówce, a także
apewni wzrost poziomu bezpieczeństwa danych osobowych
oraz medycznych. W ramach projektu zakupione zostanie:
- 8 komputerów stacjonarnych,
- 4 notebooków.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 411 136,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 349 465,99 zł.
Okres realizacji: 16.06.2016 r. – 31.12.2017 r.

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.