Medycyna pracy

Badania z zakresu medycyny pracy wykonuje:

lek. med. specjalista medycyny pracy Roman Nowak
lek. med. specjalista medycyny pracy Mieczysława Trzeciak
lek. med. Barbara Zajączkowska

Wykonujemy:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne
  • badania celowane
  • badania do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz inne badania w uzgodnieniu z pracodawcą

Oferujemy również:

  • badania osób posiadających i ubiegających się o pozwolenie na broń (lek. med. R. Nowak)
  • badania promieniowanie jonizujące
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców
  • zaświadczenia dla os ubieg na stanowiska kierownicze

Zawieramy z pracodawcami umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Terminy wykonania badań ustalane są w porozumieniu z pracodawcami. Dysponujemy własnym laboratorium.
Gwarantujemy wysoką jakość i rzetelność wykonywanych badań.
Poradnia medycyny pracy czynna w czynna poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godziny 6.00.

We wtorek wykonujemy badania kontrolne oraz bez narażeń.

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.