Neurologiczna

lek. med. ANNA JAZIENICKA

PORADNIA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

  • Specjalistycznego badania neurologicznego z pełną diagnostyką: RTG, MRI, TK, EEG, EMG
  • Leczenia zespołów bólowych kręgosłupa
  • Bólów i zawrotów głowy
  • Leczenia wszystkich schorzeń neurologicznych, takich jak: padaczka, choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane i innych stanów neurologicznych wymagających konsultacji lekarza neurologa

 

 

WIZYTA W PORADNI NEUROLOGICZNEJ W RAMACH UMOWY Z NFZ WYMAGA SKIEROWANIA OD LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU LUB SPECJALISTY.

PRZYCHODNIA ŚWIADCZY RÓWNIEŻ W RAMACH PORADNI USŁUGI KOMERCYJNE WYMAGANE DOKUMENTY PRZY REJESTRACJI

  • Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
  • Dokument ubezpieczenia
  • PESEL

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.