Oferta

Przychodnia BHMed świadczy usługi z zakresu:

 • podstawowej opieki medycznej
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • szeroko rozwiniętej diagnostyki:
 • laboratorium analitycznego, laboratorium badań środowiska pracy, ultrasonografii, pracowni RTG, EEG oraz pola widzenia.
 • rehabilitacji medycznej
 • medycyny pracy
 • pracowni psychologicznej.
 • z zakresu szkoleń z pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej a także szeroki zakres usług BHP.

PORADNIE CZYNNE:

 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dzieci zdrowych i chorych
 • Chirurgi ogólnej
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Neurologiczna
 • Logopedyczna
 • Laryngologiczna
 • Okulistyczna
 • Ginekologiczna
 • Dermatologiczna
 • Stomatologiczna
 • Rehabilitacji
 • Diabetologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia pola widzenia

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM:

 • bhp,
 • medycyna pracy,
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

SZKOLENIA:

 • bhp wstępne i okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • grup robotniczych oraz stanowisk administracyjno- biurowych,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • I pomoc przedlekarska,
 • minimum sanitarne.

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

 • badania kierowców pojazdów samochodowych wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego, wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników, urządzeń ciśnieniowych,
 • osób ubiegających się o pracę, zatrudnionych powyżej 3 metrów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY:

 • pomiary stężeń czynników szkodliwych NDS,
 • pomiary stężeń pyłów i zawartość wolnej krzemionki,
 • pomiary czynników chemicznych,
 • pomiary stężeń czynników szkodliwych NDN,
 • pomiary natężenia hałasu i wibracji,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary parametrów mikroklimatu,
 • PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
 • badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
 • badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
 • badania skuteczności wentylacji,
 • badania wydatku energetycznego,
 • Ocena Ryzyka Zawodowego,
 • karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
 • usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.,
 • badania i pomiary rezystancji izolacji.

Badania biochemiczne

Lp. Rodzaj Badania
HEMATOLOGIA - KOAGULOGIA - ANALITYKA OGÓLNA
1. mocz badanie ogólne
2. OB.
3. morfologia
4. rozmaz – Schiling LL
5. płytki krwi PT
6. retikulocyty
7. czas krwawienia i krzepnięcia APTT
8. wskaźnik protrombinowy INR
9. badanie kału (ogólne)
10. badanie kału (pasożyty)
11. badanie kału (resztki pokarmowe)
12. krew utajona w kale
13. kał - Lamblie

Badania Psychotechniczne

1. badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
2. badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu,
3. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
4. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
5. operatorów maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
6. wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, podnośników,
7.urządzeń ciśnieniowych,
8. osób ubiegających się o pracę,
9. osób zatrudnionych powyżej 3 metrów.

Pomiary parametrów mikroklimatu

1. PMV, PDD, WCI, IREQ, WBGT,
2. badanie ergonomii na stanowiskach pracy,
3. badania warunków pracy na stanowiskach obsługi urządzeń komputerowych,
4. badania skuteczności wentylacji,
5. badania wydatku energetycznego,
6. Ocena Ryzyka Zawodowego,
7. karty rejestru wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
8. dobór odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9. usługi w zakresie zabezpieczeń p. poż.
10. badania i pomiary rezystancji izolacji.