Pracownie:

RTG

Generalna modernizacja pomieszczeń i zakup najnowszych urządzeń (RTG firmy Philips Bucky Diagnost i radiografii pośredniej firmy Agfa) umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć cyfrowych.

Pracownia Rentgenodiagnostyki podlega wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości. Wykwalifikowany personel oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu gwarantuje wysoki poziomu zabezpieczeń pacjentów i personelu przed promieniowaniem rentgenowskim.  Oferujemy diagnostykę rentgenowską w zakresie:

 • klatka piersiowa
 • kręgosłup
 • czaszka
 • łopatka
 • miednica
 • mostek
 • kości kończyny górnej
 • kości kończyny dolnej
 • obojczyk
 • obrys oczodołów
 • przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej
 • stawów
 • twarzoczaszka
 • zatoki
 • żebra
 • żuchwa
 • zęby

Zapewniamy:

 • krótki czas oczekiwania na wynik (5 minut bez opisu radiologa , opisy wykonywane są w
  poniedziałki , środy i piątki)
 • zdjęcia nagrywane na płytę CD z programowaniem umożliwiającym lekarzowi wykonanie pomiarów, powiększenie obrazu , negatyw-pozytyw , zmianę kontrastu
 • bardzo niską dawkę promieniowania
 • archiwizowanie badań na dysku twardym pozwalające na wykonanie w każdej chwili dodatkowej kopii

Pracownia RTG czynna w godzinach: 08.00 – 17.45

OCT

Zapraszamy na badanie OCT – koherentną tomografię dna oka.

To jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystujących skaning optyczny. OCT to badanie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki. Jest to badanie bezinwazyjne, bezbolesne i kilkuminutowe.

Dla kogo badanie OCT? Wskazaniem do wykonywania optycznej koherentnej tomografii OCT jest:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMO)
 • makulopatia cukrzycowa
 • obrzęk plamki innego pochodzenia
 • zwłóknienie przedplamkowe
 • centralna retinopatia surowicza
EEG

EEG to elektroencefalografia – badanie obrazujące czynność mózgu na podstawie aktywności komórek nerwowych kory mózgowej. EEG jest bezbolesne i nieinwazyjne.EEG jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu padaczki, a także w diagnostyce innych stanów drgawkowych.

Można je wykonać u osób z zaburzeniami pamięci czy uwagi, przy uporczywych bólach głowy, zaburzeniach wzroku, a także przy nawracających utratach przytomności. Badanie EEG przydatne jest także w diagnostyce zaburzeń snu.

W celu dokonania rejestracji pacjent winien przedstawić: skierowanie na badanie EEG od lekarza specjalisty.

EMG

Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

Badanie EMG wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce chorób neurologicznych, ortopedycznych i reumatologicznych. Jest ono wymagane, lub ułatwia diagnostykę w takich schorzeniach jak:

 • zespół cieśni nadgarstka
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • uszkodzenie mięśni
 • zespoły korzeniowe
 • uszkodzenia splotu
 • barkowego czy lędźwiowego
 • polineuropatii
 • miastenii i innych
USG

USG (Ultrasonografia) to nieinwazyjna, atraumatyczna i bezpieczna metoda diagnostyczna, polegająca na obrazowaniu narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się przy pomocy specjalnej aparatury, która wykorzystuje zjawiska ultradźwiękowe – wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek.
Narząd badany uwidoczniony zostaje na ekranie monitora. Badający ma możliwość zatrzymania obrazu oraz wydrukowania interesującego go przekroju.

Oferta badań USG:

 • narządów jamy brzusznej, tarczycy,
 • ślinianek, narządów szyi (węzły chłonne, guzki, torbiele)
 • dołów pachowych, pachwin, jąder
 • tkanek położonych podskórnie, jam opłucnowych
 • piersi, tętnic szyjnych, tętnic i żył kończyn dolnych
 • stawów i tkanek miękkich narządu ruchu

Badania USG wykonywane są po wcześniejszej rejestracji i ustaleniu terminu badania:

 • na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej lub lekarza POZ
 • odpłatnie wg cennika dostępnego w pracowni

Uwaga: Badania USG jamy brzusznej wymagają od pacjenta przygotowania – informacja, w jaki sposób należy się przygotować dostępna jest w rejestracji.

Pole widzenia

To proste nieinwazyjne badanie umożliwiające dokładną ocenę zakresu pola widzenia, które wykonywane jest w przypadku diagnostyki:

 • chorób układu nerwowego
 • chorób nerwu wzrokowego
 • jaskry
 • odwarstwienia siatkówki
 • innych chorób siatkówki i naczyniówki
 • a także w ramach profilaktycznych badań przesiewowych – badania dla kierowców

Łączny koszt badania wraz z wydrukiem komputerowym – 80 zł