Największym bogactwem jest zdrowie.

Rejestracja czynna:
Od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 - 18:00

Od 1997 roku świadczymy najwyższą jakość usług medycznych.

Posiadamy certyfikat: ISO 9001:2015

Zadowolonych Pacjentów
Dziennie
0
Wykwalifikowanych
Specjalistów
0
Specjalistycznych
Poradni
0
Profesjonalych
Pracowni
0

Grant w projekcie E-USŁUGI POZ

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie
e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 158 991,62 zł

Grantobiorca: Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BHMed”
Sp. z o.o. w Świdnicy.

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Realizujemy pakiety medyczne:

Zdrowe oczy to klucz do dobrego widzenia i komfortu życia.

Badania oczu są ważne dla wszystkich, niezależnie od wieku.

Opkieka koordynowana to bezpieczeństwo i wgoda.

Większe możliwości diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych w BHMedzie.

Skip to content