Pracownie:

Pracownia RTG

Generalna modernizacja pomieszczeń i zakup najnowszych urządzeń (RTG firmy Philips Bucky Diagnost i radiografii pośredniej firmy Agfa) umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć cyfrowych.

Pracownia Rentgenodiagnostyki podlega wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości. Wykwalifikowany personel oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu gwarantuje wysoki poziomu zabezpieczeń pacjentów i personelu przed promieniowaniem rentgenowskim.  Oferujemy diagnostykę rentgenowską w zakresie:

 • klatka piersiowa
 • kręgosłup
 • czaszka
 • łopatka
 • miednica
 • mostek
 • kości kończyny górnej
 • kości kończyny dolnej
 • obojczyk
 • obrys oczodołów
 • przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej
 • stawów
 • twarzoczaszka
 • zatoki
 • żebra
 • żuchwa
 • zęby

Zapewniamy:

 • krótki czas oczekiwania na wynik (5 minut bez opisu radiologa , opisy wykonywane są w
  poniedziałki , środy i piątki)
 • zdjęcia nagrywane na płytę CD z programowaniem umożliwiającym lekarzowi wykonanie pomiarów, powiększenie obrazu , negatyw-pozytyw , zmianę kontrastu
 • bardzo niską dawkę promieniowania
 • archiwizowanie badań na dysku twardym pozwalające na wykonanie w każdej chwili dodatkowej kopii

Pracownia RTG czynna w godzinach: 08.00 – 17.45

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2023

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrtowotnej BHMED sp.zo.o. prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalającej Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia

Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii środowiskowej , pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;

Nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, w wyniku których doszło do niekontrolowanego uwolnienia promieniowania jonizującego.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2023 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zdrowe oczy to klucz do dobrego widzenia i komfortu życia.

Badania oczu są ważne dla wszystkich, niezależnie od wieku.

Opkieka koordynowana to bezpieczeństwo i wgoda.

Większe możliwości diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych w BHMedzie.

Skip to content