Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej „BHMed” Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt: „Bliżej pacjenta – inwestycja na rzecz opieki koordynowanej w Przedsiębiorstwie Leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BHMed” Sp. z o.o. w Świdnicy”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu świdnickiego.

Projekt obejmuje zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego:

  • aparatu USG
  • aparatu biochemicznego
  • aparatu do morfologii
  • tonometru okulistycznego
  • lampy szczelinowej
  • autoklawu
  • endoskopu laryngologicznego

W/w sprzęt umożliwi  szybszą diagnostykę i skuteczne leczenie pacjentów Przedsiębiorstwa Leczniczego NZOZ „BHMed”. Projekt obejmuje także zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, który usprawni obsługę administracyjną w Placówce, a także zapewni wzrost poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz medycznych. W ramach projektu zakupione zostanie:

  • 8 komputerów stacjonarnych
  • 4 notebooków

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 411 136,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 349 465,99 zł.
Okres realizacji: 16.06.2016 r. – 31.12.2017 r.