BHMed

Przedsiębiorstwo Lecznicze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“BHMed” Spółka z o.o.
ul. Strzelińska 6, 58-100 Świdnica