Poradnie na NFZ:

Poradnie prywatne:

Opieka koordynowana

Większe możliwości diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych w Twojej przychodni

Dzięki opiece koordynowanej zyskujesz:

Wygodę

Więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.

Czas

Wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.

Bezpieczeństwo

Koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.

Dostępność

Szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.

Wiedzę

Porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

Dla osób z wybranymi chorobami:

Jako placówka jesteśmy w okresie stopniowego wdrażania nowego modelu podstawowej opieki zdrowotnej zwanego opieką koordynowaną.

Opieka koordynowana to połączenie podstawowej opieki zdrowotnej z szybkim dostępem do lekarzy specjalistów: kardiologa, diabetologa, endokrynologa i pulmonologa. W zespole tym nie są najważniejsi lekarze specjaliści, którzy konsultować będą Państwa tylko w razie konieczności, filarem opieki jest specjalista medycyny rodzinnej, który na pacjenta potrafi spojrzeć szerzej, niż tylko przez pryzmat jednej choroby. 

Lekarz prowadzący przeprowadzi gruntowną wizytę kompleksową, na której ułoży indywidualny plan opieki medycznej obowiązujący przez najbliższy rok. W planie tym, zaplanuje porady edukacyjne pielęgniarek, porady u dietetyka i niezbędne badania laboratoryjne lub obrazowe.

Przewodnikiem po zawiłościach organizacji opieki będzie dla państwa-koordynator.

Kim jest i co robi koordynator?

Jest po to aby wesprzeć pacjentów w całym procesie leczenia. Dba o najlepszą komunikację na linii pacjent-lekarz, czy też pacjent-pielęgniarka i informuje szczegółowo o kolejnych etapach leczenia. Koordynator przeprowadza pierwsze wywiady, zaprasza Państwa na badania profilaktyczne, kieruje na badania, ustala terminy wizyt, umawia wykonanie zleconych badań. W programie opieki koordynowanej monitoruje cały proces Państwa leczenia.

Każdy nasz pacjent jest inny, wyjątkowy, a my w miarę możliwości staramy się mu pomóc, bądź wskazać odpowiednią –w jego przypadku- drogę postępowania.

Wszelkie informacji udzielane są osobiście w gabinecie zabiegowym nr 2 lub pod nr telefonu:

Katarzyna Mikoś – porady dietetyczne

Skip to content