Pracownie:

Elastografia USG

Nowoczesne badanie USG piersi, tkanek miękkich, wątroby oraz tarczycy.

Elastografia USG jest metodą diagnostyczną pozwalającą na zwiększenie czułości badania ultrasonograficznego poprzez pomiar sztywności tkanek i podatności na odkształcenie pod pływem fali ultradźwiękowej.

Metoda ta zyskała szczególne uznanie w diagnostyce chorób nowotworowych piersi, tkanek miękkich oraz węzłów chłonnych. Wykorzystuje biologiczne właściwości tkanki nowotworowej i jej podatność na odkształcenie – zmiany o charakterze złośliwym ze względu na intensywny wzrost oraz naciekanie otoczenia cechują się niską podatnością na odkształcanie oraz dużą sztywnością, czego nie obserwujemy w przypadku zmian łagodnych.

Zastosowanie elastografii w przypadku zmian o niejednoznacznym obrazie radiologicznym pozwala, poprzez ocenę sztywności guza i jego zakodowanie w kolorze, na ocenę charakteru zmiany. Ma to szczególne znaczenie w guzkach piersi, tarczycy i w ocenie marskości i włóknienia wątroby.

Elastografia dynamiczna.

Elastografia dynamiczna poprawia czułość i swoistość badania USG guzków piersi i ich odpowiedniej kwalifikacji. Pozwala to ograniczyć liczbę inwazyjnych procedur diagnostycznych takich jak biopsje cienko i grubo igłowe.

Elastografia wątroby znajduje zastosowanie w :

  • przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B
  • przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C
  • autoimmunologicznym zapaleniu wątroby
  • uszkodzeniu alkoholowym wątroby
  • stłuszczeniowej chorobie wątroby

Badanie elastografii piersi, wątroby, tarczycy oraz powierzchniowych tkanek miękkich można wykonać w naszej pracowni USG.

Wszelkich informacji udziela rejestracja przychodni

Zdrowe oczy to klucz do dobrego widzenia i komfortu życia.

Badania oczu są ważne dla wszystkich, niezależnie od wieku.

Opkieka koordynowana to bezpieczeństwo i wgoda.

Większe możliwości diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych w BHMedzie.

Skip to content