Pracownie:

Pracownia OCT

Zapraszamy na badanie OCT – koherentną tomografię dna oka.

To jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystujących skaning optyczny. OCT to badanie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki. Jest to badanie bezinwazyjne, bezbolesne i kilkuminutowe.

Dla kogo badanie OCT? Wskazaniem do wykonywania optycznej koherentnej tomografii OCT jest:

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMO)
  • makulopatia cukrzycowa
  • obrzęk plamki innego pochodzenia
  • zwłóknienie przedplamkowe
  • centralna retinopatia surowicza

Wszelkich informacji udziela rejestracja placówki pod nr tel.:

Zapraszamy również do poradni okulistycznej.

Skip to content